Kako se gradi uspeh?

U programu Tare Mur koji sam završila 2018. godine prvi put sam se srela sa konceptom arhitektura uspeha. Ovaj koncept mi je bio jako interesantan pre svega jer sam ga doživela kao slagalicu elemenata promene i napretka, šta nam je potrebno na putu uspeha.

Mi često mislimo da nam je za neke stvari potrebno više discipline, zapravo nam često treba samo više ljubavi prema sebi. Kada ostvarivanje ciljeva postavimo iz polja ljubavi prema sebi, onda nas na tom putu prati radost i zahvalnost, a ne frustracija i nezadovoljstvo.

Ovih devet elemenata predstavlja našu podršku na tom putu, što više elemenata imamo to su naše šanse za uspeh veće. Ponekad to znači promenu navika, jasnije postavljanje granica i određivanje višeg cilja koji stoji iza onoga na kome trenutno radi. Do toga uvek možemo doći sa pitanjem: Šta to meni donosi?

Ako nam je cilj da imamo svoj biznis, šta nama to pruža u životu? Da li to znači da smo lično odgovorni za svoje prihode, da ne želimo da imamo autoritet iznad sebe, da želimo slobodu, kreativnost…?

Koji su to elementi arhitekture uspeha:
– Ciljevi postavljeni u skladu sa našom dušom, sa našim najvišim vrednostima (bez onoga šta moramo i treba da uradimo), prijatni i neodoljivi ciljevi kojima ćemo se radovati
– Plan zasnovan na našim sposobnostima, veštinama, znanju i iskustvu. Pravimo pozitivan inventar svega što nam je bitno za ostvarenje cilja
– Redovna akcija, ako želimo da pišemo, onda pišemo svaki dan, ako želimo nešto da napravimo onda radimo na tome pomalo svaki dan
– Usklađeno sa našim životom, da bude izvodljivo u odnosu na ostale obaveze, da imamo vreme i prostor da radimo na ostvarenju cilja
– Podrška drugih, da imamo navijače u našem okruženju, koji će nas podržati i hrabriti. Drugi često u nama vide više nego mi i zbog toga su nam bitni
– Partnerstvo sa višom silom. Šta god to za nas bilo važno je da imamo tu širu perspektivu i značaj onoga što radimo. To može biti Bog, univerzum, kosmička energija, bezuslovna ljubav…
– Provera kada se zaglavimo na nežan i prihvatljiv način. Ponekad nam je potrebno samo da se odmorimo kako bi se vratili sa novim idejama i energijom.
– Izvori inspiracije koje ćemo svesno kreirati, to možemo raditi kroz razgovor sa drugima, čitanje knjiga, gledanje filmova, čitanje komentara koje dobijamo za svoj rad…
– Da sagledamo širu sliku iz udaljene perspektive. Da se udaljimo i uvidimo zaista sve mogućnosti i prilike, veličanstvenost samog puta.

Arhitektura uspeha je jednostavna matrica kroz koju možeš sagledati svaki cilj na kome želiš da radiš. Sa vremenom što više elemenata uključiš, ti dugoročno gradiš temelj i strukturu svog života na jedan potpuno drugačiji način. Ovo je samo jedan od koncepta koje prolazimo u mom mentorskom programu sa dodatnim pitanjima i uvidima. Ako želiš da budeš deo programa na www.sonjadakic.com imaš više informacija i formular za prijavu.

Ako ti je tema građenja uspeha interesantna, baci pogled na tekst koji sam pisala na sličnu temu, u kojem sam podelila svoje utiske knjige Geri Vija o ključnim emocionalnim sastojcima uspeha.