Edu izazov #1 Pančevo

Da li je fakultet neophodan za uspeh u XXI veku? Zašto je važno da nikada ne prestanemo da učimo? Šta je ključno da bi bili uspešni?

Na poziv Connecting organizacije iz Pančeva učestvovala sam na prvom Edu izazovu i podelila svoju priču o obrazovanju. Kako nisam upisala fakultet sa 19 godina i kako je to odredilo moje neprestano učenje tokom proteklih 20 godina.